08-726 78 68 info@mtco.se

Vi kommer att vara tvugna att ta ner ett flertal träd i området. Två almar (en här på bild) har fått almsjukan, en björk har spruckit i stammen och är farlig bl.annat. Vi är annars väldigt måna om våra träd och försöker bevara i så gott skick som möjligt!